Aktuálně

  • Portál byl předán do správy školy... (počátek 2009)

  • Pokud máte jakékoli dotazy, nebo chcete na Web příspívat články, nebo fotografiemi , tak nás prosím ihned kontaktujte na našem Absolventském Mailu

Absolventi


<b>Komunikace<br> Tato sekce obsahuje emailové adresy registrovaných absolventů Rakouské školy v Praze a Rakouského Gymnázia v Praze, jedná se tedy o citlivá data a ta budou uživateli zpřístupněna až po platné registraci.


Seznam absolventů
V této sekci se pokusíme, i s vaší pomocí, vytvořit kompletní jmenný seznam všech Absolventů Rakouské školy v Praze a Rakouského Gymnázia v Praze.


Seznam učitelů 1991–2008
V této sekci se postupně bude vytvářet jmenný seznam (s fotografiemi) vašich oblíbených, milovaných, třídních učitelů, kteří na Rakouském Gymnáziu vyučovali.


Výtahy z ročenek
V této sekci naleznete některé z nejzajímavějších výtahů ze všech ročenek Rakouského Gymnázia v Praze. („Scany přímo z ročenek“)


Facebook.com
O Aplikaci, Registrace, Proč se mám registrovat?Ke stažení
Máte zájem o zajímavé materiály nashromážděné během studia? Možnost stažení zejména fotografií často s velmi zajímavým obsahem

<p>
Jméno absolventa nebo ročník ukončení studia: