O projektu

Výtah z projektového záměru

„Rakouská škola byla založena již roku 1991 bohužel však doposud (2008) neexistuje žádná platforma či klub, který by sjednocoval její Absolventy. Jsme přesvědčeni že tento projekt bude utvrzením dobrých vztahů mezi Rakouským gymnáziem v Praze a jejími Absolventy a napomůže zlepšit prestiž i pohled na školu samotnou a zvýší hrdost jak studentů tak absolventů na instituci, která jim poskytuje nebo poskytovala vzdělání.“
Na obrázku níže jsou znázorněny hlavní cíle projektu.

                                                <br> Cíle jsou rozděleny do dvou základních skupin: Student a Absolvent. Některé cíle se navzájem překrývají a některé cíle jsou pro obě skupiny stejné.

Studenti:
 • Zvýšení celkové povědomosti o Rakouském gymnáziu v Praze v kruzích odborné (učitelé, atd.) i neodborné veřejnosti (žáci, rodiče) a v kruzích firem a nadnárodních společností za účelem sponzorování školních akcí (např. plesů, exkurze, atd.) a zájmu o spolupráci se studenty na cestě k jejich kariérnímu růstu.
 • Pomoc při výběru správného směru zaměření dalšího studia. Studenti Rakouského gymnázia se budou moci rozhodnout / zvážit na základě zprostředkovaných zkušeností absolventů, kteří již studují na vysokých školách v cizině i v České republice.
 • Pomáhat studentům při výběru vhodné vysoké školy v ČR i v zahraničí. Působení klubu absolventů má za cíl svou činností podporovat kontakty se subjekty vhodnými ke sponzorování běhu Rakouského gymnázia – jedná se zejména o starší absolventy Rakouské školy v Praze. Vytvoření stipendijních programů pro zvláště nadané studenty a postižené, na základě spolupráce se sponzory.
 • Pomoc při studiu na Rakouském gymnáziu. Studenti budou v kontaktu s absolventy, kteří jim budou schopni pomoci s aktuálními studijními problémy.

  Absolventi:<br>

  • Vytvoření informačního kanálu přístupného studentům i absolventům Rakouského gymnázia v Praze za účelem vzájemného potkávání absolventů, učitelů, studentů etc. Zajištění co největší účasti Absolventů na akcích školy, a umožnění jejich vzájemné interakce. Vzájemné komunikace Absolventů mezi sebou a následná výměna kontaktů, rad, doporučení, tipů atd. Dále dosažení komunikace Absolventů s vyučujícími na Rakouské škole v Praze.
 • Shromáždění všemožných materiálů (obrázky, videa, texty etc.) například z ročenek pro oživení vzpomínek na OSP – staré dobré časy.
 • Postupné propojení a nabídka například jazykových, pobytových, rekvalifikačních kurzů na stránkách Absolventů. Přidání zájmových a tematických aktivit (související s tématikou vzdělávání).
 • Provázání absolventů Rakouského gymnázia s firmami a nadnárodními společnostmi. Výměna kontaktů za účelem dalšího kariérního růstu – „mentoring“ absolventů vedoucími pracovníky zainteresovaných firem. Zvýšení konkurenceschop­nosti absolventů Rakouského gymnázia v Praze.
 • Zvýšení prestiže absolventů Rakouského gymnázia – vytvoření vážené společnosti lidí, kteří budou členem klubu s dobrým jménem a zvýšení prestiže Rakouského gymnázia jako instituce, která je schopna vychovat váženou skupinu lidí, která bude ve společnosti oceňována a žádána.

Informace:

Publikováno: 10. 9. 2008
Poslední změna: 10. 9. 2008